Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
Květen 2019 - Kamarádi z velké dálky - Motýlci
autor: Petra Ošťádalová
Děti se v rámci tématu seznámily s životem dětí z různých zemí, mimo jiné si také vyrobily africké náhrdelníky, naučily se africkou písničku, pozorovaly pokusy s čajem, ochutnávaly různé druhy čajů...