Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
Výstava Ovoce a zelenina v KD 20.9.2019
autor: Monika Königová,DB
ROZVÍJÍME: - dovednosti a poznatky důležité k podpoře zdraví, bezpečí a pohody; schopnost sebeovládání; užívání všech smyslů; komunikativní dovednosti;...