Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
PODZIM U MOTÝLKŮ
autor: DB
ROZVÍJÍME: - řečové schopnosti, komunikativní, kooperativní a interaktivní dovednosti; tvořivost a tvořivé myšlení; jemnou i hrubou motoriku; poznávání pravidel společenského soužití;...