Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
KERAMICKÁ DÍLNIČKA U MOTÝLKŮ 15.10. 2019
autor: DB
ROZVÍJÍME: - schopnost sebeovládání;, poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností; společenský a estetický vkus; tvořivost, tvořivé myšlení;...