Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
PROJEKTOVÝ DEN "ZA HUMNY JE LES" 22.11. 2019
autor: DB
UČÍME SE: - být citliví k přírodě; zacházet s běžnými předměty, přírodninami,...; vyjadřovat svou představivost a fantazii; rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí;...