Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
STAVÍME DŮM A HRY NA SNĚHU ( Motýlci - únor 2021 )
autor: DB
UČÍME SE: tvořivě využívat přírodní i ostatní materiál při pracovních a výtv. činnostech; zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí;...