Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
Včeličky - O dvanácti měsíčkách
autor: MD
Děti vyráběly čelenky dle měsíců v roce, přiřazovaly měsíce k danému ročnímu období. Dramatizovaly pohádka O dvanácti měsíčkách.