Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
Mateřská škola Hněvotín

O školce

Po roce 2005 se začalo v obci Hněvotín s rozsáhlou výstavbou rodinných domků a počet dětí docházejících do mateřské školy výrazně stoupl. Protože je očekávána další výstavba , bylo potřeba zvolit takové řešení, aby mateřská škola uspokojila požadavky rodičů o umístění dětí do mateřské školy. Prvním impulsem úvah o rekonstrukci bylo nevyhovující sociální zařízení pro děti a malá kapacita. Po dvou letech projekčních příprav spojených s četnými diskusemi s projektanty, zástupci Krajské hygienické stanice v Olomouci i vedením mateřské školy obec přistoupila v polovině ledna roku 2009 k rekonstrukci budovy č. 101. O prázdninách byla dokončena přestavba dvou tříd v horním patře a v polovině srpna byl zahájen provoz jednoho z oddělení. Nový školní rok jsme zahájili otevřením druhého oddělení. Ve spodní části budovy pokračovaly stavební práce a bylo vybudováno třetí oddělení mateřské školy, které se otevřelo v lednu 2010. Každá třída má samostatnou hernu, která slouží i jako ložnice pro odpolední odpočinek, sociální zařízení a šatnu.Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, koberci, stolky, židličkami, lehátky a dekoracemi. Byly dokoupeny nové učební pomůcky a hračky pro děti, sedací souprava a didaktická technika. Hrací koutky umožňují rozvoj herních aktivit. K dispozici jsou sklady na uložení učebních pomůcek, pomůcek pro výtvarnou , pracovní a tělovýchovnou činnost. Ve výdejně jídla jsou myčky na nádobí a výtah. Personál školy má svoji šatnu, zástupkyně ředitele kancelář.

Celkové vnitřní uspořádání tříd, šaten a sociálního zařízení vyhovuje současným hygienickým normám a požadavkům pro stanovenou kapacitu 68 dětí.

Otevření mateřské školy po rekonstrukci

Prvního září roku 2009 byl zahájen provoz mateřské školy v nových prostorách základní školy č.101. Získali jsme nejen nové prostory, ale i krásné prostředí, ve kterém se dobře cítí děti i paní učitelky. Děkujeme všem, kteří se na vybudování prostor podíleli.

Program a zaměření mateřské školy:

Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Náš školní vzdělávací program Dětský svět je sestaven ze sedmi tematických celků:

Kdo jsme a s kým se tu potkáváme
 
Co přinášíš, podzime, to se brzy dozvíme
 
Vánoce jsou za dveřmi
 
Mráz kolem nás
 
Těšíme se na jaro
 
Máj, pro všechny ráj
 
Co já všechno dovedu
 
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem pro další život, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb, věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.