Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
MOTÝLCI POZNÁVAJÍ NAŠI ZEM
autor: DB
UČÍME SE: všímat si kulturních památek kolem sebe; mít poznatky o svém zemi; vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech; vyvinout volní úsilí, soustředit se a dokončit činnost;