Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
,,CO DĚLÁME CELÝ DEN" Motýlci
autor: DB
UČÍME SE: zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,; zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami; pojmenovat většinu toho, co je kolem nás;...