Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Slet čarodějnic 30/04/2024
1 2
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
Návštěva včelaře v úterý 14.5.2024
Dopravní soutěž 14/05/2024
15 16 17
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025
18 19
20
Výběrové řízení na pracovní místo - vychovatel/ka ŠD
21 22 23 24
Divadlo "Z devatera pohádek " v KD Hněvotín 24.5.2024
25 26
27
Nabídka pracovní pozice - Pomocný personál do ŠJ
28 29
Focení oddělení 29.5.2024
30
Projektový den "ŽELVIČKY" 30.5.2024
31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školské poradenské pracoviště > Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Silvie Kreiselová

e-mail: silvie.kreiselova@skolahnevotin.cz

telefon: 724 345 254

Pondělí:  07:30 – 14:00

Středa:   07:30 – 14:00

Konzultace po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Cílem práce školního psychologa je pomoci vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru ve škole, týmově i individuálně spolupracovat s celým pedagogickým sborem na co nejlepším prostředí pro výuku. Školní psycholog úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy, poskytuje psychologické služby žákům a jejich zákonným zástupcům, na požádání rovněž pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy.

V rámci psychologických intervencí s žáky (osobní, vztahové, rodinné problémy, školní neúspěšnost, šikana, šetření klimatu třídy a školy, zjištění rizikového chován, krizové intervence aj.) navazuji rovněž spolupráci s jejich zákonnými zástupci. Ta je důležitá nejen z důvodu informovanosti, ale je i nezbytná pro nalezení optimálního řešení problémových situací.

Všem rodičům (zákonným zástupcům) byl předložen k podpisu informovaný souhlas o činnosti školního psychologa na škole. Seznamuje s náplní práce školního psychologa. Teprve podepsaný informovaný souhlas o činnosti školního psychologa na škole otevírá žákovi možnost kontaktovat školní psycholožku a účastnit se tematických skupinových aktivit (zaměřených na komunikační, sociální i jiné dovednosti). Pokud dítě nemá od zákonných zástupců podepsaný informovaný souhlas, nemůže se těchto aktivit účastnit.

Školní psycholog pracuje s žáky individuálně i skupinově. Psychologická sezení zahajuje na základě jejich vlastní žádosti, na základě žádosti pedagogů či rodičů (zákonných zástupců).

Konzultace mohou být jednorázové nebo mohou mít charakter dlouhodobé individuální psychologické péče. O jejím průběhu jsou zákonným zástupcům žáka poskytovány informace.

Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školním psychologem jsou důvěrná. S veškerými osobními údaji je nakládáno podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

 • Co může školní psycholog nabídnout pedagogickým pracovníkům:

  • Poskytuje poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování (nekázeň, šikana, záškoláctví, apod.) nebo také se žáky nadanými.
  • Poradenství při řešení výukových nebo výchovných problémů žáků poskytuje v průběhu vyučování, ale i o přestávkách, nebo v rámci zájmových kroužků ve školní družině.
  • Pomáhá při šetření třídního klimatu a spolupracuje s pedagogy při utváření třídního kolektivu.
  • Může pomoci s realizací preventivních programů.
  • Pomáhá při řešení vzniklého rizikového chování.
  • Pomáhá řešit komunikačně náročné situace ve třídách.

   

  Školní psycholog nabízí rodičům (zákonným zástupcům) své služby také v těchto případech:

  • Poskytnutí rady s domácí přípravou žáka na školní vyučování.
  • Poskytnutí pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů dítěte.
  • Poskytnutí psychologické intervence v případě náhlé změny v chování, výkonnosti nebo prožívání dítěte.
  • Poskytnutí psychologické pomoci v případě velkých rodinných změn a různých situací, které mohou mít dopad na psychiku dítěte.
  • Poskytnutí pomoci v případě, že se u dítěte projeví jakékoliv psychické problémy.

   

  Jak může školní psycholog pomoci žákům:

  • Máš problémy s učením, s přípravou do školy nebo se svým chováním ve škole?
  • Máš problémy se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo s dospělými (učiteli, rodiči)?
  • Trápí Tě něco nebo někdo a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil?
  • Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat?
  • Bojíš se něčeho nebo někoho?
  • Jsi na někoho naštvaný?
  • Jsi kvůli něčemu nebo někomu smutný?
  • Cítíš se bezmocný nebo zoufalý?
  • Chceš něco ve svém životě změnit nebo zlepšit?
  • Hledáš někoho, kdo Ti porozumí?